Hotline:+86-51081003110
Contact us
CONTACT

Add:No.6 Yanggao Road, Nanchang District, Wuxi, Jiangsu, China

tel:+86-51081003110

fax:+86-51081003101

Email:info@gsbio.cn

Contact us Home > Contact us > Contact us
CONTACT US:

Tel : +86-510-81003110 (International Sales)                

        +86-510-81003112/3113 (Domestic Sales)

Fax: +86-510-81003101

Email: info@gsbio.cn

Add: No.6 Yanggao Road, Nanchang District, Wuxi, Jiangsu, China